Hejsan, mitt namn är Joachim Regårdh och jag jobbar som växtodlingsrådgivare.

Till utbildningen är jag agrolog från ”Skuffis” och innan dess utbildade jag mig till gymnasieekonom (merkonom).

Mina arbetsuppgifter på Ålands Hushållningssällskap är att ge service åt växtodlare som företrädesvis odlar trösk- och fodergrödor. Detta gör jag bl.a. genom att göra växtodlingsplaner och fältbesök under odlingssäsongen. De flesta lantbrukare har säkert kommit i kontakt med mig på någon de många växtskydds- och miljöstödskurserna som jag har hållit genom åren.

Det som jag riktigt brinner för är att hitta nya vägar, t.ex. nya grödor, för det åländska lantbruket som kan ge inkomster på gårdarna.

Kontakt:
Tel. +358 (0)18 329 643
Mobiltel: +358(0)457 526 7303
joachim.regardh[at]landsbygd.ax