Mitt namn är Dennis Grönroos och jag började arbeta som grönsaksrådgivare i januari 2015. De två senaste säsongerna har jag arbetat som ansvarig för odlingssamarbetet för Jeppo Potatis. Före det var jag en säsong i Skåne och arbetade på Åhus Grönt med allahanda frilandsgrönsaker främst lök.
Jag är hemma från ett litet jordbruk i Bromarv med specialodling. För tillfället är huvudgrödan tidig potatis.
Jag har ett brinnande intresse för frilandsodling och utvecklingen av denna. Mitt mål är att optimera odlingen och få ut hög andel handelsduglig vara på ett ekonomiskt sätt.
På fritiden är jag intresserad av fotboll och agerar som fotbollsdomare på distriktsnivå. Politik, kultur och historia är saker som intresserar mig mycket.

Kontakt: dennis.gronroos@landsbygd.ax

Mobil: +358 (0)457 344 96 88