Landsbygdsrådgivning i över 15 år

Ålands Landskapsregering och Ålands Hushållningssällskap överenskom år 1996 att huvudmannaskapet för landskapsregeringens landsbygdsrådgivning övertas av hushållningssällskapet.

Målsättningen med förändringen var att skapa en mer marknadsanpassad och från övriga myndighetsuppgifter frikopplad rådgivning.

Vårt kontor är vid Ålands Landsbygdscentrum i Jomalaby.

Privatiseringen av rådgivningen var lyckad. Rådgivarna har mera tid för direkt rådgivning. Under landskapsregeringens tak gick en del av arbetstiden åt till byråkratiska uppgifter. Verksamheten vid Ålands Hushållningssällskap bekostas till en del av egen finansiering samt bidrag från Ålands Landskapsregering.

Vi erbjuder individuell rådgivning till landsbygdsföretagare inom:

    • ekonomi

    • husdjur

    • trädgård, frukt och grönt

    • växtodling

    • ekologisk produktion

Om behov finns anordnas allmänna rådgivningstillfällen kring dagsaktuella frågor. Vi fungerar även som initiativtagare och ledare för olika utvecklingsprojekt.

Tveka inte, TA KONTAKT!

Reseberättelse från personalresa till östra Skåne den 5-7.11.2013