På den här sidan har vi samlat flera länkar som kan hjälpa er med stödansökningarna.

INLOGGNING TILL E-ANSÖKAN

https://vipu.mavi.fi/login.html

 

ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS TVÄRVILLKORSGUIDE

http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket

 

ANSÖKNINGSGUIDE MAVI

http://www.mavi.fi/sv/guider-och-anvisningar/odlare/Sidor/Ansokningsguide.aspx

 

TVÄRVILLKORS GUIDEN FRÅN MAVI OCH MINNESLISTA

http://www.mavi.fi/sv/guider-och-anvisningar/odlare/Sidor/Guiderna-om-tvarvillkor.aspx

 

ANVISNINGAR TILL VIPUN

http://www.mavi.fi/sv/guider-och-anvisningar/vipu-tjansten/anvisningar-och-videon/Sidor/default.aspx

 

VIDEON FÖR VIPUN PÅ FINSKA

https://dreambroker.com/channel/18a197o0/

 

BLANKETTER TILL LANTBRUKSSEKRETERARNA

http://mavi.fi/sv/guider-och-anvisningar/odlare/Sidor/blanketter.aspx

 

DOKUMENTATION, LANDSKAPET

http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket

 

FILER SOM KAN VARA TILL HJÄLP

Struktur