Trädgård, frukt och bär

Behöver du hjälp med:

  • Gödslings- och planteringsplaner
  • Kursverksamhet och föreläsningar
  • Individuell odlingsrådgivning allmänt inom yrkesodling av frukt, bär och grönsaker, inklusive gårdsbesök
  • växtskyddsinfo under säsongen
  • skadedjurskontroll, även ferromonfällor
  • prognoser för skadegörare och skördetidpunkt

Beställ din gödslingsplan för växtodlingssäsongen 2017 nu!
Ta kontakt med Pernilla Gabrielsson (trädgård) tel. 329 647