Rådgivning för odling av specialgrödor

  • Lök potatis samt specialgrödor
  • Helhetssyn på näringsbehoven för grödan
  • Ser med nya ögon (hittar avvik lätt)
  • Styr odling mot önskade kvaliteter
  • Kontakter inom branschen
  • Diskussioner om och med omvärlden
  • Förståelse för hur partihandel och industri fungerar
  • Bred kunskap om växtodling i allmänhet
  • Växtskydd