Det har beslutats att de seminfria dagarna kommer att utökas med 6 söndagar under 2018. Se informationen nedan:

Seminfria dagar år 2018:

01.01.2018     Nyårsdagen

01.04.2018     Påskdagen

01.05.2018     1:a Maj

27.05.2018

23.06.2018     Midsommardagen

08.07.2018

12.08.2018

26.08.2018

09.09.2018

23.09.2018

25.12.2018    Juldagen

01.01.2019    Nyårsdagen