Husdjursrådgivning

  • Köp och försäljning
  • Inregistreringar
  • Produktionsuppgifter
  • Husdjursgårdsrådgivning och -utveckling
  • Oberoende foderplanering för nöt, får och häst
  • Utfodring och ekonomi
  • Stallplanering och stallmiljöanalyser
  • Säkerhet på gården

 

Mer om hästrådgivning

Läs om soja och GMO i foder på Åland

 18.9.2013 169