Ekonomi

Behöver du hjälp med:

  • Företagsplanering
  • Likviditets- och lönsamhetskalkyler
  • Investerings- och finansieringsberäkningar
  • Resultatuppföljning
  • Planering av generationsväxlingar mm.

Resultatanalys

Resultatanalys kan definieras som uppföljning och utvärdering av verksamhetens resultat. Det innebär att blicka bakåt ett eller flera år för att kunna ta tillvara erfarenheterna i den fortsatta verksamheten. Tanken med att ”se i backspegeln” på det sättet är att kunskap om det som inträffat och gjorts ofta är av värde för beslut som rör framtiden. Man kan bedöma en verksamhets framgång genom att jämföra resultaten med exempelvis
  • målen för verksamheten
  • andra liknande verksamheters resultat
  • tidigare års resultat
Resultatanalysen ger dig möjlighet att jämföra dig mot andra gårdar med liknande förhållanden. För djurgården kan resultatanalysen ge dig uppgifter om vad t.ex. fodret kostar dig per liter mjölk. Intressant att följa med, speciellt om man är med flera år!

Tips inför investeringsstödsansökan:

Affärsplan
Checklista och tips inför ansökan