Verksamheten och resultat 2013

Ekologiska grönsaker

Blomkål sortförsök resultat
Broccoli sortförsök resultat
Butternut sortförsök resultat
Isberg sortförsök resultat
Palsternacka
 sort- och lagringsförsök
Planterad lök sortförsök resultat 
Purjo sortförsök resultat

 

Ekologiska spannmål, trindsäd och potatis

Havre sortförsök resultat
Höstråg sortförsök resultat 
Höstvete sortförsök reslutat 
Maltkorn sortförsök resultat
Vårrågvete observationsförsök resultat 
Vårvete sortförsök resultat 
Åkerböna sortförsök resultat 
Ärter sortförsök resutlat
Soja sortförsök resultat 
Potatis sortförsök resultat 

IP grönsaker

Växthus
Cos lettuce observationsförsök
Plattkål sortförsök resultat
Rädisa sortförsök resultat
Rödbeta sortförsök resultat
Salanova huvudsallat sortförsök resultat
Salanova krispsallat sortförsök resultat

Vår och sommar friland
Fänkål sortförsök resultat
Isbergssallat sortförsök resultat
Isbergssallat kvävegödslingsförsök resultat
Rädisa sortförsök resultat
Salanova huvudsallat sortförsök resultat
Salanova krispsallat sortförsök resultat

Höst friland
Fosforgödslingsförsök frölök resultat
Fosforgödslingsförsök sättlök resultat
Frölök sort- och lagringsförsök resultat
Fänkål sort- och lagringsförsök INGEN SKÖRD -> INGET RESULTAT p.g.a. att fänkålen inte hann bli färdig!
Kinakål, odling av frö, observation
Kinakål observationsruta
Kinakål sort- och lagringsförsök resultat
Morot sort- och lagringsförsök med sena sorter resultat
Morot sort- och lagringsförsök med blandade färger resultat
Palsternacka sort- och lagringsförsök resultat
Planterad lök, odlingstekniskt försök resultat
Plattkål sort- och lagringsförsök resultat
Rädisa sort- och lagringsförsök resultat
Rödbeta sort- och lagringsförsök resultat
Salanova huvudsallat sortförsök resultat
Salanova krispsallat sortförsök, se resultat i Salanova huvudsallat sortförsök här ovanför
Schalottenlök sort- och lagringsförsök resultat

Frukt och bär

Bär

Buskblåbär, beskärningsförsök
Jordgubbsdemoodling resultat
Hallon pl-13 sortförsök i tunnel 

Frukt

Skötsel av fruktförsöken under odlingssäsong 2013

Äppel pl-06 sort- och lagringsförsök resultat
Äppel pl-07 sort- och lagringsförsök med lettiska sorter resultat Försöket avslutat, sammanställning här:07-13 sammanställning
Äppel pl-11 sort- och lagringsförsök resultat
Äppel pl-12 sort- och lagringsförsök resultat
Streif-lagringsförsök med äppel se sammanställning i försök 2014
Lagringsförsök med Prestop Mix i äpple resultat
ULO-lådor lagringsförsök
Observation av olika behandling av fruktträdskräfta resultat

Lagring av äppel ur sortförsöken säsongen 2013-2014 sammanställning

Sortförsök i plommon 2005-2011

Sortförsök äppel SVENSKA 05-12 sammanställning

Äppel pl-13 sort- och lagringsförsök
Äppel pl-13 sort- och lagringsförsök med estniska sorter
Päron pl-13 sort- och lagringsförsök
Päron pl-13 sort- och lagringsförsök med estniska sorter
Plommon pl-13 sortförsök
Sötkörsbär sortförsök