Under våren 2015 upphörde Försöksverksamheten. Här finns resultat från försöken som gjorts fram till år 2014.

Vill du ha ett resultat från år 2010 eller tidigare? Skicka då ett mail till info@landsbygd.ax så löser vi det.