Under våren 2015 upphörde Försöksverksamheten. Här finns resultat från försöken som gjorts fram till år 2014.