År 2016 har vi utfört följande demoodlingar:

Äppel

Europeiska sorter pl-11
Europeiska sorter pl-12
Europeiska sorter pl-13
Estniska sorter pl-13
Europeiska sorter pl-14
MYC800 behandlade Rubinola och Discovery pl-14
Europeiska sorter pl-15

Sammanställning av frukt säsongen 2016

Vi har fem nya äppelsorter som kommit och blivit planterade på våren. Dessutom har träd av sorten ´Zari´ att planteras som jämförelsesort.
Vi har också planterat en demo med sorten ´Zari´ och 3 olika pollineringssorter, där träden är planterade med två olika radavstånd (3,25m och 3,75m) och trädavstånd (66cm och 90cm).

Päron

Europeiska sorter pl-13
Estniska sorter pl-13

Se resultat på päron i ”sammanställning av frukt säsongen 2016

Vi planterade en ny päronsort på våren samt ´Clara Frijs´ som jämförelsesort.

Vi har både äppel- och päronsorter i lager i kyl, där vi gör uttagningar 1 gång/månad samt shelflife test på de uttagna frukterna efteråt. Vi har sorter som kommer att lagras fram till juni 2017.

Plommon

Estniska sorter pl-13 RESULTAT
Lettiska sorter pl-14 RESULTAT

Körsbär

Lettiska sorter pl-14. Gav ingen skörd i år.

Hallon

Hallon pl-13 sortscreening i tunnel RESULTAT

Demoodlingar hos yrkesodlare

Kartgallring på äpple (Summerred) med olika metoder RESULTAT
Tillväxtreglering på äpple med Regalis Plus
Sortscreening med tidiga jordgubbssorter, jämfört mellan odling i bädd och i marken RESULTAT