Foder- och strösidan

På den här sidan hittar ni information och kontaktuppgifter till personer som säljer foder och strö. Förhoppningen är att listan kan uppdateras vartefter nya försäljare visar intresse.

Kontaktperson för listan är Carin Ekström, tel. 0457 3421040 eller carin.ekstrom@landsbygd.ax.

Säljare

Anders Abrahamsson, Kimito. Ca 450 fiberhampabalar för strö.
Kontakt: +358 44 0555786

Jan Asplund, Vörå. Halmbalar.
Kontakt: ring kvällstid, +358 44 5241978

Fredrik Grönberg, Sjundeå. Halmbalar och eventuellt klöverblandat hö/hösilage.
Kontakt: +358 400 666 262

Glenn Sundqvist Entreprenad Ab, Lepplax. Halm i fyrkantsbal.
Kontakt: +358 40 0364122

Tommy Flöjt, Kronoby. Ensilage.
Kontakt: +358 50 553 7464

Juho Marttila, Auvainen, lite norr om Åbo. 20-25 kg småbalar hö, halm i storbalar.
Kontakt: +358503585317, eller juho.k.marttila@gmail.com

Jan-Mikael Evertson, Lovisa. Ensilage från rödklöver/timotejblandning. Kan göra enligt behov. Förtorkas enligt önskemål.
Kontakt: +358 40 5601982 eller jan-mikael.evertson@nhk.fi

Kenneth Eriksson, Nykarleby. Inplastad  timotejhalm med bottengröda.
Kontakt: +358 500868622

Axel Nygård, Pensala. Kornhalm, rundbalar ca 150-200 st.
Kontakt: +358 40 8349885

Tobias Häggblom, Pensala. Halm runbalar.
Kontakt: +358 44 2735646

Eva Carlberg, Kökar. Halmbalar.
Kontakt: Eva.carlberg@outlook.com

SMN agricenter, Vasa. Havrehalm i fyrkantsbalar ca 500 st och hösilage ca 700-800 st (75 % ts).
Kontakt: +358 50 5444902

Andreas Frostdahl, Nykarleby. EKO-halm.
Kontakt: +358 50 3492866

Tuomas Isoniemi, Nivala. Ca 600 balar ensilage.
Kontakt: tuomas.isoniemi@gmail.com

Bullfighter Oy, Karleby. Ca 800 ensilagebalar, övergångsår 2 till EKO. Kan ordna med transport.
Kontakt: Fredrik Biskop +358 40 7712809,
Henrik Biskop +358 40 5384153, h.biskop@gmail.com

Bisa Gård, Vanda. EKO råghalm (90 st) och EKO helsädesensilage (70 st), allt plastat.
Kontakt: Eva-Linn Sjöblom, tel. 045-1122194 eller bisalantbruk@gmail.com

Jan Sunabacka, Kronoby. Ca 400 balar ensilage.
Kontakt: +358 40 0762186

Cecilia Persson, Hammarland. Ca 100 EKO ensilage balar.
Kontakt: 0457 523 0723

Peter Hellström, Kronoby. Ca 1000 balar ensilage av årets 1:a, 2:a och 3:e skörd
samt ca 40 balar inplastat hö.
Kontakt: +358 400 777871

Fredrik Grönberg, Sjundeå. Halm i fyrkantsbalar.
Kontakt: +358 400 666262

Maskinring PeNy, norra Österbotten. Ensilage 150 balar och hö 100 balar.
Kontakt: Ålands Maskinring; Bo-Erik Sandell: +358 457 3134452