Foder- och strösidan

På den här sidan hittar ni information och kontaktuppgifter till personer som säljer foder och strö. Förhoppningen är att listan kan uppdateras vartefter nya försäljare visar intresse.

Kontaktperson för listan är Carin Ekström, tel. 0457 3421040 eller carin.ekstrom@landsbygd.ax.

Säljare

Anders Abrahamsson, Kimito. Ca 450 fiberhampabalar för strö.
Kontakt: +358 44 0555786

Jan Asplund, Vörå. Halmbalar.
Kontakt: ring kvällstid, +358 44 5241978

Fredrik Grönberg, Sjundeå. Halmbalar och eventuellt klöverblandat hö/hösilage.
Kontakt: +358 400 666 262

Glenn Sundqvist Entreprenad Ab, Lepplax. Halm i fyrkantsbal.
Kontakt: +358 40 0364122

Tommy Flöjt, Kronoby. Ensilage.
Kontakt: +358 50 553 7464

Juho Marttila, Auvainen, lite norr om Åbo. 20-25 kg småbalar hö, halm i storbalar.
Kontakt: +358503585317, eller juho.k.marttila@gmail.com

Jan-Mikael Evertson, Lovisa. Ensilage från rödklöver/timotejblandning. Kan göra enligt behov. Förtorkas enligt önskemål.
Kontakt: +358 40 5601982 eller jan-mikael.evertson@nhk.fi

Kenneth Eriksson, Nykarleby. Inplastad  timotejhalm med bottengröda.
Kontakt: +358 500868622

Axel Nygård, Pensala. Kornhalm, rundbalar ca 150-200 st.
Kontakt: +358 40 8349885

Tobias Häggblom, Pensala. Halm runbalar.
Kontakt: +358 44 2735646

Eva Carlberg, Kökar. Halmbalar.
Kontakt: Eva.carlberg@outlook.com

SMN agricenter, Vasa. Havrehalm i fyrkantsbalar ca 500 st och hösilage ca 700-800 st (75 % ts).
Kontakt: +358 50 5444902