Ledningsgruppen

vid Ålands Landsbygdscentrum

Ledningen för alla organisationer vid Ålands Landsbygdscentrum träffas två gånger per månad för att informera varandra om aktiviteter inom organisationerna. Dessutom behandlar man gemensamma ärenden.

 Ledningsgruppen består av
Lena BrennerÅlands Landsbygdscentrum
Simon KarlssonÅlands Hushållningssällskap
Henry LindströmÅlands Producentförbund
Jaana OjanenÅlands 4H distrikt
Torbjörn BjörkmanÅlands Skogsvårdsförening
Liz MattssonSkördefestens Vänner r.f.