Skogsvårdsföreningen

Vårmöte

Ålands skogsvårdförening r.f. håller Vårmöte onsdagen den 21 mars kl.19.00 vid Ålands Yrkesgymnasium, Hotell-och restaurangenheten, Mariehamn Biobränsle - en framtida >>

Höstmöte

Ålands skogsvårdsförening r.f håller höstmöte fredagen den 10 november kl. 13.30 vid Ålands Yrkesgymnasium, Hotell- och restaurangenheten, Mariehamn 13.30 Stadgeenliga >>

Medlemsavgift

Nu har medlemsavgiften för 2017 skickats ut. Läs mera på sidan om medlemsavgiften och hör av er med >>

Medlemstidning

Nu har senaste numret av vår medlemstidning kommit. Det har dock visat sig att våra svenska skogsägare bara fått ett tomt kuvert, vi ber om överseende med >>

Revision

Under onsdag och torsdag granskas vårt FSC-skogsbruk. En revisor kommer då och går igenom våra rutiner och dokument och träffar dessutom 3 skogsägare i >>

Vårmöte och verksamhetsberättelse

Ålands Skogsvårdförening r.f. håller VÅRMÖTE tisdagen den 11 april kl. 19.00 vid Hotell- och Restaurangskolan -Stadgeenliga handlingar -Björn Stenmark från Finlands >>

Höstmöte

Ålands Skogsvårdsförening håller HÖSTMÖTE   måndagen den 12 december kl. 19.00 vid Ålands Yrkesgymnasium, Hotell- och restaurangenheten, Mariehamn stadgeenliga >>

Vårmöte med Skogsvårdsföreningen!

Välkomna på vårmöte till Ålands Hotell- och Restaurangskola! den 19 april kl. 14:00 Observera tiden! Stadgeenliga förhandlingar. Första behandlingen av nya stadgar. Nya stadgarna hittar >>

Skogsbrukets vinterdagar

Utbildningstillfälle för skogsfackmän i svenskfinland. Två dagar med föreläsningar och umgänge med likasinnade i >>

Möte med näringsministern

Näringsminister Camilla Gunell besöker oss för att få information om skogsbruket på Åland och Skogsvårdsföreningens >>