Ålands Landsbygdscentrum

Landsbygdsgalan 2018

              Välkommen till Landsbygdsgalan lördagen den 3 mars 2018 kl 18.30 - 02.00 på Ålands >>

Kursdag med tema spannmål!

Kursledare: Per Ståhl, växtodlingsrådgivare med inriktning eko på Hushållningssällskapet Östergötland Kursens innehåll: Ogräs; rotogräs och örtogräs och deras bekämpning. >>

Information om ekomarknaden

Vi har bjudit in de åländska uppköparna Dahlmans, Germundö Gård, Odlarringen, Orkla, ÅCA och ÅTH. Uppköparna får berätta i tur och ordning kring följande punkter: *Hur har marknaden för >>

Kursdagar för ekoodlare!

AgrDr. Paul Riesinger är lektor i växtodling vid Skuffis, yrkeshögskolan Novia. Måndagen den 13.11.17 10-11 Utmaningar vid ekologisk odling: Kvävebrist och ogräsförekomst 11-12 >>

Nominering till Landsbygdsgalan 2018

Landsbygdsgalan arrangeras vartannat år, och nästa gala hålls lördagen den 3 mars 2018. Inbjudan riktar sig till jordbrukare, fiskare, livsmedelsförädlare, skogsägare och >>

Medlemstidning

Nu har senaste numret av vår medlemstidning kommit. Det har dock visat sig att våra svenska skogsägare bara fått ett tomt kuvert, vi ber om överseende med >>

Ta kontrollen och få klarhet och riktning!

Går det inte riktigt som du vill, men du vet inte riktigt varför? Det liksom gnager lite inombords och gör att du inte riktigt skördar de framgångar du borde? Det här är ju inte bra alls, >>

Fältvandring i DEMO-odlingen

12.9 bör vi ha hunnit skörda de tidigaste äppelsorterna så det finns lite att titta och smaka på. Fältvandringen är samtidigt Geta Odlarrings sista träff för >>