- Kurser ÅLC

Information om ekomarknaden

Vi har bjudit in de åländska uppköparna Dahlmans, Germundö Gård, Odlarringen, Orkla, ÅCA och ÅTH. Uppköparna får berätta i tur och ordning kring följande punkter: *Hur har marknaden för >>

Kursdagar för ekoodlare!

AgrDr. Paul Riesinger är lektor i växtodling vid Skuffis, yrkeshögskolan Novia. Måndagen den 13.11.17 10-11 Utmaningar vid ekologisk odling: Kvävebrist och ogräsförekomst 11-12 >>

Vallunch för hästfoderproducenter

Kom med och ät en bit och diskutera vallfoder till häst med kollegor! Hur har årets foder sett ut? Hur borde det se ut? Vi diskuterar kring olika hästars olika behov, vanliga >>

TEMA kvalitet och ULO-lagring för frukt

TEMA kvalitet och ULO-lagring för frukt Tid: Tisdag 29.8 13.30-15.30 & 17.00 – ca 20.00 Plats: se nedan Föreläsare: Ibrahim Tahir, SLU 13.30-15.30 Yngve Österlunds lagerhall >>

Generationsväxlingsdag för jordbrukare

  Ålands Hushållningssällskap och Ålands Producentförbund bjuder in till en dag med tema generationsväxling. Start- och investeringsstöd samt avträdelsestöd och jordbrukarens >>

Växtskyddsutbildning och växtskyddsexamen

Växtskyddsutbildning och växtskyddsexamen Ålands hushållningssällskap och Ålands landskapsregering ordnar under våren ett tillfälle att gå kurs i hantering av växtskyddsmedel och att >>

Parasitkurs nöt

Välkommen på en kursdag i parasiternas tecken! Program för dagen När: Måndagen den 3 april Tid: 12-15.30 inkl kaffe Plats: Ålands Hotell- och Restaurangskola Pris: 80 € exkl. >>

Parasitkurs får

Välkommen på en kursdag i parasiternas tecken! Program för dagen När: lördagen den 1 april Tid: 14-17.00 inkl. kaffe Plats: Ålands Naturbruksskola Pris: 80 € exkl. moms, >>

Växtskyddsutbildning och växtskyddsexamen

Ålands hushållningssällskap och Ålands landskapsregering ordnar under hösten två tillfällen att gå kurs i hantering av växtskyddsmedel och att avlägga växtskyddsexamen. Examen är >>