- Kurser ÅLC

TEMA kvalitet och ULO-lagring för frukt

TEMA kvalitet och ULO-lagring för frukt Tid: Tisdag 29.8 13.30-15.30 & 17.00 – ca 20.00 Plats: se nedan Föreläsare: Ibrahim Tahir, SLU 13.30-15.30 Yngve Österlunds lagerhall >>

Surgörning av stallgödsel

Surgörning av flytgödsel är en teknik som genom att sänka pH-värdet med svavelsyra minskar ammoniakavgången. Därmed sparas det lättillgängliga kvävet till växterna. Surgörning är en >>

Växtskyddsutbildning och växtskyddsexamen

Växtskyddsutbildning och växtskyddsexamen Ålands hushållningssällskap och Ålands landskapsregering ordnar under våren ett tillfälle att gå kurs i hantering av växtskyddsmedel och att >>

Parasitkurs nöt

Välkommen på en kursdag i parasiternas tecken! Program för dagen När: Måndagen den 3 april Tid: 12-15.30 inkl kaffe Plats: Ålands Hotell- och Restaurangskola Pris: 80 € exkl. >>

Parasitkurs får

Välkommen på en kursdag i parasiternas tecken! Program för dagen När: lördagen den 1 april Tid: 14-17.00 inkl. kaffe Plats: Ålands Naturbruksskola Pris: 80 € exkl. moms, >>

Växtskyddsutbildning och växtskyddsexamen

Ålands hushållningssällskap och Ålands landskapsregering ordnar under hösten två tillfällen att gå kurs i hantering av växtskyddsmedel och att avlägga växtskyddsexamen. Examen är >>

Lantbruk 2015

Välkomna på inspirationsdag ”Lantbruk 2015” på Alandica torsdagen den 29 januari DEL 1 Branschspecifikt för frukt- och grönsaksodlare med utställning kl. 9.00-10.30 I år >>

Boksluts- och skattedag

Den 20 januari kl 9.30-15.30 Ålands Hotell- och restaurangskola Kim Nordling från SLF och Raija Aller-Mattsson från skattebyrån informerar om aktuella frågor kring jordbrukets deklaration och >>