Ålands Landsbygdscentrum

Kursdag med tema spannmål!

Kursledare: Per Ståhl, växtodlingsrådgivare med inriktning eko på Hushållningssällskapet Östergötland Kursens innehåll: Ogräs; rotogräs och örtogräs och deras bekämpning. >>

Information om ekomarknaden

Vi har bjudit in de åländska uppköparna Dahlmans, Germundö Gård, Odlarringen, Orkla, ÅCA och ÅTH. Uppköparna får berätta i tur och ordning kring följande punkter: *Hur har marknaden för >>

Kursdagar för ekoodlare!

AgrDr. Paul Riesinger är lektor i växtodling vid Skuffis, yrkeshögskolan Novia. Måndagen den 13.11.17 10-11 Utmaningar vid ekologisk odling: Kvävebrist och ogräsförekomst 11-12 >>

Vallunch för hästfoderproducenter

Kom med och ät en bit och diskutera vallfoder till häst med kollegor! Hur har årets foder sett ut? Hur borde det se ut? Vi diskuterar kring olika hästars olika behov, vanliga >>

Ta kontrollen och få klarhet och riktning!

Går det inte riktigt som du vill, men du vet inte riktigt varför? Det liksom gnager lite inombords och gör att du inte riktigt skördar de framgångar du borde? Det här är ju inte bra alls, >>

TEMA kvalitet och ULO-lagring för frukt

TEMA kvalitet och ULO-lagring för frukt Tid: Tisdag 29.8 13.30-15.30 & 17.00 – ca 20.00 Plats: se nedan Föreläsare: Ibrahim Tahir, SLU 13.30-15.30 Yngve Österlunds lagerhall >>

Fältvandring i DEMO-odlingen

12.9 bör vi ha hunnit skörda de tidigaste äppelsorterna så det finns lite att titta och smaka på. Fältvandringen är samtidigt Geta Odlarrings sista träff för >>

Driftsavbrott hos Evira

Det är driftsavbrott i Eviras datasystem från fredag 25.8.2017 kl. 16.15 som slutar senast 4.9.2017. Nötkreatursregistreringarna kan dock göras som vanligt via åtminstone >>

Generationsväxlingsdag för jordbrukare

  Ålands Hushållningssällskap och Ålands Producentförbund bjuder in till en dag med tema generationsväxling. Start- och investeringsstöd samt avträdelsestöd och jordbrukarens >>