Ålands Landsbygdscentrum

Parasiter på häst – föreläsning

VAD FINNS I MAGEN PÅ VÅRA HÄSTAR? Avmaskningsrutiner!?   FÖRELÄSARE: Eva Tydén, jobbar som lärare inom farmakologi och parasitologi vid SLU NÄR: onsdagen den 28.2.2018 >>

Fortbildningsdag för egenseminörer

Vi anordnar nu en fortsättningskurs för egenseminörer. Anders Granbäck håller i kursen och vi får en uppfräschning av teorin bakom brunst, brunstcykeln, utfodring och klövhälsa med tanke på >>

Information om ekomarknaden

Vi har bjudit in de åländska uppköparna Dahlmans, Germundö Gård, Odlarringen, Orkla, ÅCA och ÅTH. Uppköparna får berätta i tur och ordning kring följande punkter: *Hur har marknaden för >>

Kursdagar för ekoodlare!

AgrDr. Paul Riesinger är lektor i växtodling vid Skuffis, yrkeshögskolan Novia. Måndagen den 13.11.17 10-11 Utmaningar vid ekologisk odling: Kvävebrist och ogräsförekomst 11-12 >>

Vallunch för hästfoderproducenter

Kom med och ät en bit och diskutera vallfoder till häst med kollegor! Hur har årets foder sett ut? Hur borde det se ut? Vi diskuterar kring olika hästars olika behov, vanliga >>

Ta kontrollen och få klarhet och riktning!

Går det inte riktigt som du vill, men du vet inte riktigt varför? Det liksom gnager lite inombords och gör att du inte riktigt skördar de framgångar du borde? Det här är ju inte bra alls, >>

TEMA kvalitet och ULO-lagring för frukt

TEMA kvalitet och ULO-lagring för frukt Tid: Tisdag 29.8 13.30-15.30 & 17.00 – ca 20.00 Plats: se nedan Föreläsare: Ibrahim Tahir, SLU 13.30-15.30 Yngve Österlunds lagerhall >>

Fältvandring i DEMO-odlingen

12.9 bör vi ha hunnit skörda de tidigaste äppelsorterna så det finns lite att titta och smaka på. Fältvandringen är samtidigt Geta Odlarrings sista träff för >>

Driftsavbrott hos Evira

Det är driftsavbrott i Eviras datasystem från fredag 25.8.2017 kl. 16.15 som slutar senast 4.9.2017. Nötkreatursregistreringarna kan dock göras som vanligt via åtminstone >>

Surgörning av stallgödsel

Bra för dina växter Bra för din plånbok Bra för miljön   Surgörning av flytgödsel är en teknik som genom att sänka pH-värdet med svavelsyra minskar ammoniakavgången. >>