Vårmöte och Startmöte för Skördefesten och Åland Grönskar

kl 18-20

Skördefestens Vänner r.f. håller vårmöte i kombination av startmöte för Skördefesten och Åland Grönskar.

Stadgeenliga förhandlingar m.m.

Tid: 18:00

Plats: Ålands Landsbygdcentrum (Fananammas lokal)

Alla medlemmar och deltagare hjärtligt välkomna

Servering (kaffe med dopp)