Bördi´ Nördi´ NamNam

27 - 29 maj 2018

Mathantverksdagar 27-29 maj 2018
Bördi´- står för bördigt, där kunskap växer
Nördi´- står för nörd, en person med passion för något
NamNam – står för det goda i livet, maten och måltiden

Ett spännande och innehållsrikt program väntar! Anmäl dig här!

Läs mer om programmet här!