Vårmöte

Ålands skogsvårdförening r.f.

håller

Vårmöte

onsdagen den 21 mars kl.19.00 vid Ålands Yrkesgymnasium, Hotell-och restaurangenheten, Mariehamn

  • Biobränsle – en framtida skogsprodukt
    • Carl Haglund, vice president Europé & Strategy Sunshine Kaidi New Energy Group CEO Kaidi Finland
  • Kaffepaus
  • Stadgeenliga förhandlingar

2017 verksamhetsberättelse

Välkomna!