RIMpro dag med Marc Trapman

Ålands Landsbygdscentrum kl. 9-16

Den 21.3 anordnar Hushållningssällskapet en informationsdag om RIMpro med Marc Trapman från Holland. Alla fruktodlare är hjärtligt välkomna. Marc kommer att berätta mera om funktionerna i RIMpro så att varje odlare själv ska kunna hålla sig uppdaterad med RIMpro under säsongen 2018. Informationen kommer att ske på engelska.

Tid: kl. 9-16. Dagen kan komma att avslutas tidigare.

Plats: Ålands Landsbygdscentrum i f.d. Naturbruksskolan

Lunch till självkostnadspris.