Hållbarhet på Åland inom jordbruket och livsmedelssektorn – vad kan vi göra mera?

Självstyrelsegården

Ålands Landskapsregering inbjuder till ett seminarium kring ”Hållbarhet på Åland inom jordbruket och livsmedelssektorn”, torsdagen den 8.11 2018 kl. 13-16.30, Sälskär (auditoriet vid Ålands lagting), Självstyrelsegården.

Ingen föranmälan krävs.

Programmet hittar du här.