Hushållningssällskapets Årsmöte 2018

Hotell Arkipelag kl. 19.00

Tid: torsdagen 26 april kl. 19.00

Plats: mötesrum Matros, hotell Arkipelag, Mariehamn

Ärende: stadgeenliga förhandlingar

Vi bjuder på mat efter årsmötet och vill därför att du anmäler dig senast den 23 april på info@landsbygd.ax eller till Carin på tel. 0457 3421040

Meddela eventuella allergier.

Medlemmar och övriga intresserade hälsas välkomna!

Styrelsen för Ålands Hushållningssällskap r.f.