Hur ökar vi produktionen och minskar näringsläckage

Kl 14 - 16 på Restaurangskolan och 18 - 21 på Alandica

Dennis Wiström, agronom som jobbar som vattenrådgivare anställd av Västerviks kommun. Han jobbar tillsammans med markägare/lantbrukare för att ta tillvara växtnäring och öka produktionen på gården med smarta lokalanpassade miljöåtgärder för en bättre vattenmiljö. Dennis uppgift är att få bättre lönsamhet på gården och samtidigt mindre miljöpåverkan.

Dennis hat två lantbrukare med sig som berättar om praktiska erfarenheter; Fredrik Andersson och Ingmar Olofsson

Torsdag 30 november kl 14 – 16 på Restaurangskolan
Inspirationsföreläsningen ingår i Ålands Producentförbunds höstmöte som startar kl 12.00

Torsdag 30 november kl 18 – 21 på Alandica
Workshop

Här kan du läsa mer om föreläsningen

Anmälan senast den 27 november till
lena.brenner@landsbygd.ax
Tel 0457 526 7305
Meddela ev matallergier