Hur kan jag som åländsk jordbrukare komma igång med ett aktivt arbete för bättre jordhälsa?

Kl 9 - 12 på Smakbyn

Patrick Nyström och Magnus Selenius finns på plats för att diskutera olika konkreta problem och lösningar. Hur kan de åländska jordbrukarna komma igång med åtgärder som förbättrar jordhälsan? Vilka utmaningar finns det? Hur löser man dem? Vilka verktyg finns tillgängliga idag och vad kan vi utveckla nytt inom ramen av livsmedelsstrategin?

Här kan du läsa mer om workshopen

Anmälan senast den 20 november till
lena.brenner@landsbygd.ax
Tel 0457 526 7305
Meddela ev matallergier