Hur jag som jordbrukare jobba med jordhälsa

Kl 13 - 16 på Smakbyn

Patrick Nyström från Verkatakkila gård i Vihtis jobbar med att förbättra markens växtkondition genom att utveckla växtföljds- och bearbetningsmetoder. Patrick har tillsammans med sin fru Sirkku Puumala aktivt och fördomsfritt gett sig in på att utveckla gården, testat nya metoder och dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

Magnus Selenius från Nyby gård i Rödskog har lång erfarenhet av ekologisk odling och hans jordbruk har ett starkt miljötänk i grunden. Magnus berättar om sin erfarenhet av jordbearbetning, värnande av biologisk mångfald och hur det naturliga kretsloppet fungerar på hans mångsidiga gård.

Här kan du läsa mer om inspirationsföreläsningarna

Anmälan senast den 20 november;
lena.brenner@landsbygd.ax
Tel 0457 526 7305
Meddela ev matallergier