Höstmöte Skördefestens Vänner r.f.

Kl 18-19:30

Höstmöte för Skördefestens Vänner r.f.
Stadgeenliga förhandlingar

Diskussion om evenemangens öppettider
Diskussion om Skördefestpass