Kursdagar för ekoodlare!

AgrDr. Paul Riesinger är lektor i växtodling vid Skuffis, yrkeshögskolan Novia.

Måndagen den 13.11.17

10-11 Utmaningar vid ekologisk odling: Kvävebrist och ogräsförekomst

11-12 Kväveförsörjningen under ett växtföljdsomlopp

13-14 Förebyggande åtgärder mot ogräs

14-15 Mekanisk bekämpning av kvickrot och tistel

 

Tisdagen 14.11.17

10-12 Markvård genom hushållning med mullförrådet

13-15 Fånggrödor binder växtnäring och tillför organisk substans

 

Var: Ålands Sjöfartsmuseum
Kostnad: 30 €/ dag (utan moms). Priset är inkl. lunch och kaffe vid minst 20 deltagare per dag.
Anmälning: senast onsdagen den 1 november till dennis.gronroos@landsbygd.ax eller kerstin.lundberg@landsbygd.ax
eller 018-329 644. Meddela eventuella matallergier.
Det går bra att delta bara en dag om man vill, meddela då vilken dag ni anmäler er till.