Kursdag med tema spannmål!

Fredagen 16.11 2018, kl. 10-15.30 på Ålands Sjöfartsmuseum

Kursledare: Per Ståhl, växtodlingsrådgivare med inriktning eko på Hushållningssällskapet Östergötland

Kursens innehåll:

  • Ogräs; rotogräs och örtogräs och deras bekämpning. Mekanisk bekämpning och förebyggande åtgärder.
  • Växtföljdens betydelse för sjukdomar och kväveförsörjning
  • Gödsling; strategier med olika typer av gödselmedel

När: fredagen den 16 november

Tid: 10.00-15.30

Plats: Ålands Sjöfartsmuseum

Pris: 30 € (utan moms). Priset inkluderar lunch och kaffe vid minst 10 deltagare.

Anmälan: senast onsdagen den 31.10 till Kerstin Lundberg tel. 018-329644 eller 0457-526 73 04. Det går också bra att maila på kerstin.lundberg@landsbygd.ax

För de lantbrukare som söker ekologisk ersättning är denna kurs godkänd som en kursdag utav de fyra kursdagar som är kravet.

Inbjudan i sin helhet hittar du här!