Information om ekomarknaden

Vi har bjudit in de åländska uppköparna Dahlmans, Germundö Gård, Odlarringen, Orkla, ÅCA och ÅTH. Uppköparna får berätta i tur och ordning kring följande punkter:
*Hur har marknaden för ekologiska produkter sett ut för ert företag?
*Hur förväntar ni att marknaden kommer att vara under 2018 och kanske 5 år framåt?
*Anser ni att ni kommer att få den mängd råvara som ni behöver under 2018?
*Är det någon annan gröda/produkt som skulle behövas eller börjas tänkas på?

Till denna dag har vi också bjudit in Mathias Weckström från Pargas Gård,http://www.pargasgard.fi/se/, och Bengt Nilsson från Tångagård,https://www.tangagard.se/. Mathias på Pargas Gård har tyngdpunkt på ekologisk biffköttsproduktion, men de odlar också spannmål, proteingrödor mm. På Tångagård har Bengt och hans familj ekologisk grönsaksproduktion. Dessa två lantbrukare är inbjudna att prata om hur de tänker i sin odling, utgående från ett ekonomiskt perspektiv.

Var: Ålands Sjöfartsmuseum
När: fredagen den 8.12.17
Tid: 10-15
Kostnad: 30€/ person (utan moms). Priset är inkl. lunch och kaffe vid minst 20 deltagare
Anmälning: senast torsdagen den 23 november till dennis.gronroos@landsbygd.ax eller kerstin.lundberg@landsbygd.ax
eller 018-329 644. Meddela eventuella matallergier.