Vallunch för hästfoderproducenter

11:30-13:00

Kom med och ät en bit och diskutera vallfoder till häst med kollegor!

  • Hur har årets foder sett ut?
  • Hur borde det se ut?

Vi diskuterar kring olika hästars olika behov, vanliga missförstånd och kring den optimala skördetidpunkten.

I mötesrummet på Prakticum

Pris 15€ för pastasallad, kaffe och givande diskussioner!

Anmälan senast 20/10 till Tina.Danielsson@landsbygd.ax

 

Med hopp om att träffa många pratglada vallfoderintresserade!

Tina & Joachim