Surgörning av stallgödsel

14:00

Bra för dina växter

Bra för din plånbok

Bra för miljön

 

Surgörning av flytgödsel är en teknik som genom att sänka pH-värdet med svavelsyra minskar ammoniakavgången. Därmed sparas det lättillgängliga kvävet till växterna. Surgörning är en beprövad teknik i Danmak och idag surgörs 20 % av all flygödsel där.

 

Surgörning av flytgödsel kan utföras på många sätt och tekniken kan lätt anpassas till de flesta gårdar och åländska förhållanden.

 

Ålands Hushållningssällskap arrangerar ett informationstillfälle om surgörning av stallgödsel

 

Torsdagen den 9 november kl 14.00

Ålands Landsbygdscentrum, gamla Naturbruksskolan

 

Line Strand, HS Uppsala, berättar hur man gör, vad det kostar och vilka vinster man kan göra genom att surgöra stallgödseln.

 

EU-projektet Baltic Slurry Acidification har som huvudsyfte att pröva och demonstrera surgörningstekniken i länderna runt Östersjön.

 

Vid frågor kontakta Joachim Regårdh tel. 32 96 43

 

Välkomna!